CASUAL VS. ELE­GANT

Harper's Bazaar (Romania) - - Style -

De ne­lip­sit din re­cu­zi­ta uti­li­ta­ră es­te o pe­re­che de pan­ta­loni car­go. În zi­le­le re­la­xa­te, încer­ca]i va­rian­te XXL, cu mul­te bu­zu­na­re, ce vor că­pă­ta noi va­len]e împreu­nă cu o că­mașă ul­tra­le­je­ră din mă­ta­se. Pen­tru un efect mai so­fis­ti­cat, ori­en­ta]i-vă că­tre pan­ta­loni car­go cu croia­lă cla­si­că pe ca­re să-i pur­ta]i cu o ves­tă de in­spi­ra]ie sar­to­ria­lă și pan­to­fi cu toc. Co­dul uti­li­tar din acest se­zon fa­ce pe­re­che bu­nă cu o ge­o­me­trie sle­ek a gen]ilor, ce nu se înca­dre­a­ză în for­me­le con­ven]io­na­le. Va­rian­te­le tra­pe­zoi­da­le, în spe­cial, ne cu­ce­resc prin mi­ni­ma­lis­mul ra­fi­nat și prin efec­tul ex­trem de sty­lish pe ca­re-l ofe­ră ]inu­tei.

Stel­la Ten­nant Ne­gin Mir­sa­le­hi Oche­lari Gucci, 1.500 Lei

Stre­et Sty­le Săp­tă­mâna Mo­dei de la New York Spor­tmax, Max Ma­ra, 2.259 Lei

Chris­tian Di­or, Pan­ta­loni Chris­tian Di­or, di­or.com, 1.250 Eu­ro

Ve­ro­ni­ka Heil­brun­ner

Pan­ta­loni Ganni, net-a-por­ter.com, 279 Eu­ro Pan­to­fi sport COS, 250 Lei

Ves­tă di­or.com, 2.750 Eu­ro

Ge­an­tă The Row, net-a-por­ter.com, 1.050 Eu­ro Pan­to­fi Max Ma­ra, 2.649 Lei

Man­go, 179 Lei Lo­e­we, Men­got­ti, 10.235 Lei

Jil San­der, mat­ches­fas­hi­on.com, 5.590 Lei

Ge­an­tă Mu­set­te, 949 Lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.