STABILIȚI-VĂ OBIECTIVE

Harper's Bazaar (Romania) - - Bazaar -

Da­că vreți să re­cur­geți la schim­bări ce ne­ce­si­tă in­ter­venții in­va­zi­ve, luați în cal­cul tim­pul de re­cu­pe­ra­re. Aces­ta di­fe­ră nu doar de la un or­ga­nism la altul, ci și de la o in­ter­venție la alta. În timp ce pen­tru li­poas­pi­rație pu­teți ob­ser­va re­zul­ta­te­le la do­uă luni de la in­ter­venție, în ca­zul ri­no­plas­ti­ei, efec­tul fi­nal es­te ob­ser­va­bil du­pă un an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.