MIERCURI – SÂMBĂTĂ

Harper's Bazaar (Romania) - - O Via}~ -

Știu că am e-mai­luri pe ca­re n-am reușit să mă uit se­a­ra pen­tru că, oda­tă ajuns aca­să, cad lat, așa că mă tre­zesc de di­mi­neață și pri­ma oră o aloc răs­pun­su­ri­lor. Nu-mi fac ca­fea în fi­e­ca­re zi; stau să mă gândesc da­că am ne­voie de un plus de ener­gie sau nu. Be­au apă di­mi­neața. Și iau tot tim­pul un mic de­jun, chiar da­că e doar o ba­na­nă. Ma­ma pri­e­te­nei me­le ne tri­mi­te din când în când un pa­chețel pen­tru mic de­jun: brânză, sla­nă afu­ma­tă de la Cluj. În ge­ne­ral, aca­să nu gă­tesc mult și mă­nânc cât mai raw pen­tru că pe par­cur­sul zi­lei gust din toa­te ne­bu­ni­i­le și nu-i în re­gu­lă pen­tru corp să pri­me­as­că nu­mai mânca­re gă­ti­tă. Lo­cu­i­esc în Pi­pe­ra. De când s-a des­chis bu­ca­ta de au­tos­tra­dă până-n șo­se­aua Pe­tri­cani,sunt fe­ri­cit – în 20 de mi­nu­te am ajuns la res­tau­rant [No­ua se află pe stra­da Po­pa Nan]. Înce­pem cu o șe­di­nță de pla­ni­fi­ca­re a zi­lei. Cu toții sun­tem 10, una din­tre ce­le mai mici echi­pe de res­tau­rant. Mi-am do­rit să fie așa pen­tru că într-o

6:30 A.M.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.