PRE­MI­E­RA DIN DESCHIDERE

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

Edi]ia va înce­pe cu pre­mi­e­ra no­u­lui film al lui Tu­dor Gi­ur­giu, Par­king, o po­ves­te de iu­bi­re in­spi­ra­tă de ro­ma­nul Apro­pi­e­rea, cu o dis­tri­bu]ie ro­mânos­pa­ni­o­lă. „Întâlni­rea cu [scri­i­to­rul] Ma­rin Mă­lai­cuHon­drari mi-a dat oca­zia să în]eleg mai bi­ne ce se întâmplă cu un emi­grant aflat la mii de ki­lo­me­tri de­păr­ta­re de ca­să. De la do­rin]a de a nu de­ran­ja, de a tre­ce ne­ob­ser­vat, până la fri­ca de a te îmbol­nă­vi și a nu mai pu­tea lu­cra, te­a­ma de eșec sau in­suc­ces”, spu­ne re­gi­zo­rul.

Be­lén Cues­ta și Mi­hai Sma­ran­da­che, în (2019)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.