MO­DA ÎN FES­TI­VAL

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

Acces în cu­li­se­le Fas­hi­on Fre­ak Show, con­cep­tul re­vo­lu]io­nar pus în sce­nă de Je­an Paul Gaul­ti­er la săr­bă­to­ri­rea ce­lor 40 de ani de ca­ri­e­ră – asta ofe­ră do­cu­men­ta­rul Je­an Paul Gaul­ti­er: Fre­ak & Chic. Urmârin­du-l timp de șa­se luni pe de­sig­ner, Yann L’Héno­ret con­tu­re­a­ză por­tre­tul aces­tu­ia și sur­prin­de în ima­gini fa­bu­loa­se show-ul în ca­re ac­tori, dan­sa­tori, ar­tiști de circ și ca­ba­ret, re­fe­rin]e pop și cre­a­turi flam­boaian­te au cu­ce­rit sce­na.

(2019)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.