ÎN ECHI­PĂ CU …

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

Chiar da­că vă co­lo­ra­ţi pi­e­lea cu aju­to­rul aces­tui au­to­bron­zant, amin­ti­ţi-vă că Sun­ri­ght Insta Glow nu con­ţi­ne fil­tre de pro­tec­ţie so­la­ră. În ca­zul ex­pu­ne­rii la soa­re, ave­ţi ne­voie de cre­me cu SPF, pre­cum Sun­ri­ght 35 şi Sun­ri­ght 50, ca­re ofe­ră pro­tec­ţie UVA/ UVB pen­tru a aju­ta pi­e­lea împotriva efec­te­lor vi­zi­bi­le ale fo­toîmbă­trâni­rii. Da­că înain­tea uti­li­ză­rii lor fo­lo­si­ţi au­to­bron­zan­tul, aştep­ta­ţi ca aces­ta să se usu­ce com­plet, pen­tru a evi­ta for­ma­rea pe­te­lor şi deci un re­zul­tat neu­ni­form.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.