ESTUL ÎNTÂLNEŞTE VESTUL

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

Ka­bu­ki Raw, cu o stea Mi­che­lin, ofe­ră mânca­re ja­po­ne­ză la su­per­la­tiv în … su­dul Spa­ni­ei. Res­tau­ran­tul es­te par­te din re­sor­tul Fin­ca Cor­te­sin, de pe Cos­ta del Sol, un loc ca­re reu­şeş­te să fie de­o­po­tri­vă gla­mo­ro­us şi con­for­ta­bil: gră­dini lu­xu­rian­te ce se întind pe mai mult de do­uă hec­ta­re, un ho­tel in­spi­rat de ar­hi­tec­tu­ra tra­di­ţi­o­na­lă an­da­lu­ză şi o pis­ci­nă in­fi­ni­ty lun­gă de 35 de me­tri, chiar lângă pla­jă. www.fin­ca­cor­te­sin.com

Fin­ca Cor­te­sin

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.