BU­ZE CAPTIVANTE

Harper's Bazaar (Romania) - - Vacan}~ -

„Din ge­an­tă nu ar tre­bui să vă lip­se­as­că un bal­sam de bu­ze hi­dra­tant şi pro­tec­tor. Cha­nel He­al­thy Glow Lip Balm (190 Lei), în nuan­ţa Inten­se, e foar­te fla­tant, pen­tru că tex­tu­ra îi per­mi­te să dea un efect na­tu­ral, dar lu­mi­nos. Nu ar tre­bui să vă lip­se­as­că nici pa­le­ta Cha­nel Pa­let­te Essen­ti­el­le (317 Lei), ce in­clu­de un ilu­mi­na­tor, un co­rec­tor de ce­ar­că­ne şi un blush, ca­re poa­te fi apli­cat atât pe ple­oa­pe, cât şi pe bu­ze. Nu e de mi­ra­re că acest pro­dus es­te atât de iu­bit! Vă re­co­mand să încer­ca­ţi şi cu­lori pu­ter­ni­ce pen­tru bu­ze, pre­cum por­to­ca­liu, ro­şu sau că­ră­mi­ziu, în ca­zul per­soa­ne­lor cu te­nul închis. Ro­u­ge Co­co Flash (190 Lei), nuan­ţa 64 Ardent, es­te de tes­tat. Şi nu ui­ta­ţi de for­ţa ru­ju­lui ro­şu. Ală­turi de mai mul­te stra­turi de mas­ca­ra, poa­te tran­sfor­ma foar­te ra­pid un ma­chiaj de zi într-unul ele­gant, de se­a­ră, po­tri­vit ori­că­rei oca­zii.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.