PA­RA­SI­TE

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

În re­pli­că, fe­mei­le din Pa­ra­si­te, câști­gă­to­rul Pal­me d’or, sunt fie des­cur­că­rețe de la na­tu­ră – da­că fac par­te din pă­tu­ra să­ra­că a so­ci­e­tății, fie nai­ve – da­că sunt bo­ga­te. Bong Joon-ho con­stru­i­ește fil­mul ca o sa­ti­ră so­cia­lă com­bi­na­tă cu un thril­ler și ur­mă­rește fe­lul cum o fa­mi­lie să­ra­că se in­tro­du­ce în vi­la și viața unei familii bo­ga­te, an­ga­jându-se în toa­te pos­tu­ri­le mun­cii de jos și ajun­gând aproa­pe să răs­toar­ne or­di­nea so­cia­lă. Fil­mul nu e co­rect po­li­tic; dim­po­tri­vă, e chiar sub­ver­siv. Fe­mei­le sunt aici în am­be­le ca­zuri ade­vă­ra­te­le mo­toa­re ale fa­mi­li­ei, chiar da­că băr­bații dețin ro­lul de stă­pân al ca­sei. Ele au iniția­ti­va, ele iau de­ci­zi­i­le im­por­tan­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.