EFECT DE CAMUFLARE

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

Nuan]a bron­za­tă con­fe­ră pi­e­lii un as­pect mai su­plu și mai atră­gă­tor, dar nu vă ex­pu­ne]i la soa­re sau la so­lar pen­tru a o ob]ine. Cu o teh­no­lo­gie nu­mi­tă Bo­dy Blur, acest au­to­bron­zant de la Vi­ta Li­be­ra­ta mi­ni­mi­ze­a­ză im­per­fec]iu­ni­le și ofe­ră o lu­mi­no­zi­ta­te na­tu­ra­lă. În plus, asi­gu­ră hidratare da­to­ri­tă un­tu­lui de shea din for­mu­lă și vi­ta­mi­ne­lor A și E, cu ac]iu­ne an­ti­o­xi­dan­tă și de pro­tec]ie împo­tri­va efec­te­lor ra­ze­lor UV. Pre]:

183 Lei (Sep­ho­ra)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.