HIDRATARE OPTIMĂ

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

Pi­e­lea hi­dra­ta­tă va stră­luci. Răs­fă]a]i-vă cu acest unt de corp de la Pyun­kang Yul, ide­al pen­tru o hidratare in­ten­să și de du­ra­tă. El cre­e­a­ză o ba­ri­e­ră pro­tec­toa­re, ce blo­che­a­ză umi­di­ta­tea în pi­e­le și îmbu­nă­tă]ește vi­zi­bil as­pec­tul pi­e­lii us­ca­te. Pro­du­sul es­te re­a­li­zat cu extract de Por­tu­la­ca (floa­rea-de-pia­tră), plan­tă cu pro­pri­e­tă]i an­ti­o­xi­dan­te și an­ti­in­fla­ma­toa­re. Pre]: 72 Lei (Far­ma­cia Tei)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.