VOLUM MAXIM

Harper's Bazaar (Romania) - - Editorial -

Ele­gan]a și gla­mo­u­rul re­vin în aten]ia ma­ri­lor ca­se, de ace­as­tă da­tă alu­ra ce­lor mai de im­pact loo­kuri luând pro­por]ii exa­ge­ra­te. Si­lue­te­le-ba­lon de in­spi­ra]ie ’50s de la Marc Ja­cobs și Va­len­ti­no, ja­che­te­le din pe­ne ne­on de la Saint Lau­rent și ro­chi­i­le cu ele­men­te co­u­tu­re de la Ale­xan­der

McQue­en ne-au fă­cut să ne îndră­gos­tim.

Ba­len­cia­ga

Bot­te­ga Ve­ne­ta Stel­la McCar­tney Pra­da

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.