CONTRASTE

Harper's Bazaar (Romania) - - Trend -

O fu­zi­u­ne mo­der­nă între punk și pop, între an­dro­gin și fe­mi­nin, noi­le co­lec]ii de­mon­stre­a­ză că o ele­gan]ă re­be­lă a pus stă­pâni­re pe ini­mi­le de­sig­ne­ri­lor. De la Ale­xan­der McQue­en și Lo­u­is Vu­it­ton, la Pra­da și Marni, po­di­u­mu­ri­le au de­bor­dat de com­bi­na]ii im­pu­nă­toa­re de pi­e­le, prin­turi gra­fi­ce, ele­men­te grun­ge și mult me­tal.

Pan­ta­loni scur­ţi Saint Lau­rent, Men­got­ti, 9.448 Lei

Bo­canci Ca­sa­dei, 5.100 Lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.