GRAFIC

Harper's Bazaar (Romania) - - Trend -

Man­to­u­ri­le în ca­ro­uri se fac re­mar­ca­te în acest se­zon în ma­jo­ri­ta­tea co­lec]ii­lor, ce­le de la Lo­e­we aflându-se prin­tre ce­le mai de­zi­ra­bi­le op]iuni. Încer­ca]i o abor­da­re cre­a­ti­vă și pur­ta]i ace­as­tă pi­e­să ală­turi de o fus­tă pli­sa­tă și un ha­no­rac cu lo­go im­pri­mat.

Gi­ven­chy, 5.720 Lei

Ha­no­rac Ba­len­cia­ga, 4.540 Lei

Saint Lau­rent, 4.500 Lei

Pra­da, 13.093 Lei

Fus­tă Fen­di,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.