P L A N M A T E M A T I C

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

Ru­ju­ri­le cu as­pect de ca­ti­fea au fost pre­zen­te la show-uri im­por­tan­te ale se­zo­nu­lui și sunt un ele­ment de ma­chiaj cu ca­re nu ve]i da greș în nici o oca­zie. Pur­ta­te pe un ten cu­rat, lip­sit de im­per­fec]iuni, fă­ră alte ar­ti­fi­cii (poa­te doar co­di]e de tip cat eyes tra­sa­te cu li­ne­rul, așa cum am vă­zut la Lo­u­is Vu­it­ton), vor fi punc­tul cen­tral al unui look se­du­că­tor.

Gen­ny 1. Le Ro­u­ge De­ep Vel­vet, Gi­ven­chy, 172 Lei (Sep­ho­ra) 2. Ruj Lip Co­lor Sa­tin Mat­te, Tom Ford, 254 Lei (Sep­ho­ra) 3. Ro­u­ge Di­or Ultra Ca­re Li­qu­id, Di­or, 190 Lei 4. Ruj Mat­te Lip Co­lor, Ke­vyn Au­coin, preţ la ce­re­re (Do­u­glas) 5. Ro­u­ge Pur Co­u­tu­re The Slim, 173 Lei L’Abso­lu Ro­u­ge Dra­ma Mat­te, Lan­côme, 163 Lei Las­ting Fi­nish Ex­tre­me 30 Lei

Yves Saint Lau­rent, 6. 7. Lip­stick, Rim­mel Lon­don,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.