ROSEWOOD, LON­DRA

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

Cu toa­te că își pe­tre­ce anii de pen­sie în zo­na Hi­ghlan­ds din Scoția, Pe­arl, Gol­den Re­tri­e­ve­rul de la Rosewood, și-a lă­sat am­pren­ta asu­pra aces­tui ho­tel din ini­ma car­ti­e­ru­lui lon­do­nez Hol­born.Toți oas­peții ca­nini sunt răs­plă­tiți cu un cul­cuș Bar­bo­ur somp­tu­os și gus­tări de la Li­ly’s Kit­chen, în timp ce stă­pânii lor pri­mesc Pe­arl’s Gu­i­de to Lon­don, ce co­nți­ne re­co­man­dări de res­tau­ran­te, ba­ruri și par­curi un­de câi­nii sunt bi­ne­veniți, pre­cum Lin­coln’s Inn Fi­el­ds, aflat chiar în pro­xi­mi­ta­tea ho­te­lu­lui. Răs­fățul su­prem es­te Ca­ni­ne Pac­ka­ge, ce in­clu­de o oră de îngri­ji­re pen­tru ani­ma­lul de com­pa­nie cu Ja­mie Grif­fen, un fri­zer ca­nin ce­le­bru, în timp ce dum­nea­voas­tră vă re­la­xați la Sen­se, spa-ul Rosewood, cu tra­ta­men­tul pre­fe­rat.

Rosewood Lon­don (www.ro­se­wood­ho­tels.com), de la 415 £/ca­me­ră/noap­te

Gol­den Re­tri­e­ve­rul Pe­arl

Ma­nor Ho­u­se Su­i­te, de la Rosewood

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.