CLA­SIC REVALORIFI­CAT

Harper's Bazaar (Romania) - - The News -

Man­to­ul ca­mel și li­ni­i­le mas­cu­li­ne sunt, în mod in­con­tes­ta­bil, un me­lanj per­fect. Adău­găm pu]in Ric­car­do Tisci în mix și ob]inem un look ul­trașic și mo­dern în ace­lași timp. Pi­e­se­le ico­ni­ce Bur­ber­ry, de­con­stru­i­te și rei­ma­gi­na­te de de­sig­ne­rul ca­sei, ne-au fă­cut să ne îndră­gos­tim.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.