MOMENTUL POTRIVIT

Harper's Bazaar (Romania) - - The News -

Cea mai re­cen­tă li­nie de ce­a­suri uni­sex

de la Gucci, in­ti­tu­la­tă Grip, are un de­sign ini­mi­ta­bil, ce îmbi­nă li­nii vin­ta­ge cu de­ta­lii con­tem­po­ra­ne. Pur­tați aces­te pi­e­se ală­turi de un cos­tum mas­cu­lin sau în mi­xuri ex­tra­va­gan­te, pentru ce­le mai

cap­ti­van­te apa­riții.

Ro­chie AW 19, 799 Lei

Ce­as Grip, Gucci, 7.100 Lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.