33 FILTRU LU­MI­NOS

Harper's Bazaar (Romania) - - Beauty Hot 100 -

Ca­ti­fe­lat și strălucito­r, acest gel re­flec­tă lu­mi­na și îmbra­că te­nul într-o tex­tu­ră

bo­ga­tă, fi­nă, mo­der­nă, fi­ind per­fect pentru cre­a­rea efec­tu­lui de pi­e­le ume­dă, de­wy. De uti­li­zat pe po­me]i sau pe de­col­teu, es­te pro­du­sul pe ca­re vrem să-l ]inem

aproa­pe.

Rim­mel Lon­don,

Cha­nel,

Gel ilu­mi­na­tor Gel Pail­le­té, 238 Lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.