45 YOGA SKIN

Harper's Bazaar (Romania) - - Beauty Hot 100 -

Cel mai nou trend în ma­chia­jul fe]ei es­te in­spi­rat din fe­lul în ca­re ara­tă pi­e­lea du­pă o cla­să de yoga: lu­mi­noa­să, cu as­pect umed și o cu­loa­re pli­nă de vi­ta­li­ta­te, spu­ne So­ti­ris Lam­prou, ma­keup ar­tist Bob­bi Brown. Se­cre­tul con­stă în mi­xa­rea unui ulei de fa]ă cu pro­du­se ca­re re­flec­tă lu­mi­na: fond de ten și ilu­mi­na­tor li­chid. Apli­ca]i pu]in co­rec­tor doar în zo­ne­le ca­re

ne­ce­si­tă mai mul­tă aco­pe­ri­re.

Ruj li­chid mat The Mol­ten Lip Co­lo­ur Mat­te, Ke­vyn Au­coin, 145 Lei (Do­u­glas) Mas­ca­ra Pa­ra­di­se Exta­tic,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.