WOMEN OF STYLE JOAN SMALLS

Harper's Bazaar (Romania) - - Style -

Mo­de­lul în vârstă de 31 de ani, ima­gi­nea bi­ju­te­ri­i­lor

Mes­si­ka, adau­gă un ac­cent sti­lu­lui băi­ețesc.

glam

Mă atrag aro­me­le dulci \ntr-un mod pro­fund, ce­ea ce \nse­am­nă aproa­pe ori­ce par­fum de la Tom Ford. În ul­ti­ma vre­me alter­nez între Fuc­king Fa­bu­lo­us şi Lost Cher­ry.

În pri­vin­ţa sti­lu­lui, mă in­spi­ră că­lă­to­ri­i­le. Oa­me­nii de pe stră­zi­le unor ora­şe ca Ne­wYork, Lon­dra, To­kyo şi Pa­ris mă cap­ti­ve­a­ză cu fi­e­ca­re oca­zie.

Puer­to Ri­co es­te şi va fi des­ti­na­ţia mea pre­fe­ra­tă. Es­te aca­să, es­te lo­cul un­de trăi­eş­te fa­mi­lia mea. Play­lis­tul meu ac­tual e un mix de rit­muri afro şi in­su­la­re. De exem­plu, con­ţi­ne Du­me­bi, de Re­ma, şi No Me

Co­no­ce, de Jhay Cor­tez, J Bal­vin şi Bad Bun­ny. Pre­fer să \ncep zi­ua lent, cu o scur­tă ru­gă­ci­u­ne sau me­di­ta­ţie. Da­că nu tre­bu­ie să mă tre­zesc la o anu­mi­tă oră, nu-mi pun alar­ma. Ca­do­u­ri­le me­le fa­vo­ri­te sunt ex­pe­ri­en­ţe şi opor­tu­ni­tă­ţi. Mi-ar plă­cea să sar cu pa­ra­şu­ta, să merg cu un vas să văd ba­le­ne sau să ad­mir au­ro­ra bo­re­a­lă.

Puer­to Ri­co

Cer­cei

Au­ro­ra bo­re­a­lă

Apă de par­fum Lost Cher­ry, Tom Ford, 50 ml, 1.267 Lei (Do­u­glas)

Ale­xan­der Wang, ale­xan­der­wang.com, 2.100 $

Mes­si­ka Pa­ris, mes­si­ka.com, 1.820 $

Bră­ţa­ră Mes­si­ka Pa­ris, 11.600 $

Ce­as Ro­lex

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.