DE LA ETICĂ

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

În cos­me­ti­că, vi­i­to­rul su­nă etic. Tot mai mul­te bran­duri au ade­rat la cu­ren­tul cruel­ty-free, cu pro­du­se ne­tes­ta­te pe ani­ma­le – Ae­sop, Anas­ta­sia Be­ver­ly Hil­ls – sau ve­gan, cu pro­du­se ce nu con]in in­gre­di­en­te de ori­gi­ne ani­ma­lă – Char­lot­te Til­bu­ry, Kat von D, Milk Ma­keup, Ma­ria Ni­la ș.a. O par­te din­tre ele, pre­cum Chan­te­cail­le sau E.L.F Cos­me­tics, au înce­tat să uti­li­ze­ze ulei de pal­mi­er, ca­re es­te cul­ti­vat în de­tri­men­tul pă­du­ri­lor ama­zo­ni­e­ne și es­te res­pon­sa­bil de dis­tru­ge­rea ha­bi­ta­tu­lui unor ani­ma­le săl­ba­ti­ce pe ca­le de dis­pari]ie, pre­cum uran­gu­ta­nii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.