DE LA NO GLITTER

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

Li­fe in plas­tic is not fan­tas­tic, dar ce tip de ma­chiaj es­te mai dis­trac­tiv de­cât cel cu glitter? Cea mai ma­re par­te a glitter-ului din cos­me­ti­ce sau pro­du­se de ma­chiaj afec­te­a­ză via]a ma­ri­nă, fi­ind de fapt mi­cro­plas­tic ce ajun­ge în oce­a­ne, înghi]it de peștii și ma­mi­fe­re­le ma­ri­ne. Da­că vă pre­o­cu­pă bu­năs­ta­rea pla­ne­tei, cău­ta]i să uti­li­za]i glitter bi­o­de­gra­da­bil, cu par­ti­cu­le ob]inu­te din ce­lu­lo­ză, ca­re ara­tă la fel de cap­ti­vant ca și cel cla­sic, dar se des­com­pu­ne mai ra­pid și nu po­lue­a­ză.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.