REGINA ECRANULUI

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

Fie că își de­mon­stre­a­ză fle­rul pen­tru co­me­die în sau ne ți­ne cu su­fle­tul la gu­ră în

Oli­via Col­man, o ac­triță fa­bu­los de ver­sa­ti­lă, ex­ce­le­a­ză în ori­ce sce­na­riu. Du­pă ce a câști­gat un Oscar la înce­pu­tul anu­lui, are acum în față cea mai ma­re pro­vo­ca­re din ca­ri­e­ră: să o întru­chi­pe­ze pe regina Ma­rii Bri­ta­nii în no­ul se­zon din Cu ace­as­tă oca­zie, o pri­mește în au­di­e­nță pe Ly­dia Sla­ter pen­tru a dis­cu­ta des­pre fai­mă, no­roc, fe­mi­nism și șle­fu­i­rea unui ac­cent re­gal.

Broad­chur­ch,

Fle­a­bag

The Crown.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.