FOR­MA APEI

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

www.blue­la­goon.com Întin­zându-se pe aproa­pe trei ki­lo­me­tri la gra­ni­ţa din­tre Bra­zi­lia şi Argen­ti­na, cas­ca­de­le de pe Igua­zú for­me­a­ză cel mai ma­re sis­tem de că­deri de apă din lu­me, iar nu­mă­rul de tu­riş­ti care bat dru­mul să le va­dă es­te pe mă­su­ră. Da­că vre­ţi să evi­ta­ţi sla­lo­mul prin­tre sel­fie stic­ks, ca­za­ţi-vă la Bel­mond Ho­tel das Ca­ta­ra­tas, ampla­sat chiar în in­te­ri­o­rul par­cu­lui na­ţi­o­nal. Oas­pe­ţii ho­te­lu­lui au ac­ces ex­clu­siv pe po­te­ci­le, mar­ca­te de cur­cu­beie, din pre­aj­ma cas­ca­de­lor, du­pă ce por­ţi­le se închid pentru pu­blic. www.bel­mond.com

Ho­te­lul The Re­tre­at, câşti­gă­tor la Archi­tec­tu­re Mas­ter­pri­ze Awar­ds 2019 La­gu­na Albas­tră: o experienţă spa fă­ră ri­val

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.