Re­co­man­da­re bu­nă

Ioana - - Cuprins -

Mereu mi-am do­rit să-mi cum­păr hai­ne din in și v-am as­cul­tat. Pe căl­du­ri­le astea, aces­te ma­te­ria­le sunt ide­a­le.

Cu drag, Io­ne­la C., Bu­cu­rești

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.