E ușor să fii ex­pert!

Ioana - - Începe Luna Cu -

Când încerci di­ver­se sti­luri de ma­keup fo­lo­sind pro­du­se pro­fe­si­o­na­le, e di­fi­cil să le înde­păr­te­zi ra­pid și efi­ci­ent. NIVEA te aju­tă să îți pre­gă­tești sau să îți înlă­turi ma­chia­jul cu do­uă pro­du­se noi. Ale­ge să fii pro­pri­ul tău ma­ke-up ar­tist și fo­lo­sește NIVEA Ma­ke-up Ca­re Ex­pert Hy­dra Pri­mer pen­tru un as­pect uni­form al pi­e­lii și o ba­ză per­fec­tă înain­te de apli­ca­rea fon­du­lui de ten. Când do­rești să îți împros­pă­te­zi ma­chia­jul sau să îl înde­păr­te­zi, fo­lo­sește apa mi­ce­la­ră bi­fa­zi­că NIVEA Mi­cel­lair® Skin Bre­at­he Ex­pert Wa­ter­proof. For­mu­la cu ulei us­cat și ce­ai ne­gru cu­răță în pro­fun­zi­me ma­chia­jul re­zis­tent la apă, fă­ră a iri­ta pi­e­lea. Preț înce­pând de la 24,71 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.