Îna­poi la școa­lă

Ioana - - Începe Luna Cu -

Re­ser­ved îmbra­că co­pi­ii cu ce­le mai fru­moa­se ți­nu­te pen­tru înce­pe­rea anu­lui șco­lar. Co­le­cția Re­ser­ved pen­tru fe­te pre­zin­tă mul­ti­ple aso­ci­eri cu co­pi­lă­ria pă­ri­nți­lor: ro­chia­sa­lo­pe­tă cu bre­te­le din ve­lur, roz, și pan­ta­lo­nii tip sa­lo­pe­tă cu dun­gi, tra­diți­o­na­lul ghi­oz­dan mo­der­ni­zat, bi­neînțe­les, cu o in­scri­pție ce imi­tă mișca­rea cre­tei pe ta­blă și un bu­zu­nar amu­zant îmblă­nit. Din co­le­cția

Re­ser­ved băi­eții aleg blu­ze și tri­co­uri cu im­pri­meu graf­fi­ti, dar tem­pe­re­a­ză ți­nu­ta cu că­măși­le căl­ca­te, al­be, cu cra­va­tă, și pan­ta­lo­nii ele­ga­nți din ve­lur. Ce­ea ce contează es­te con­for­tul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.