Mas­că de fră­guțe con­tra im­per­fe­cți­u­ni­lor

Ioana - - În Oglindă -

Fra­gi­le co­nțin, pe lângă vi­ta­mi­na C, să­ruri mi­ne­ra­le: po­ta­siu, so­diu, cal­ciu, mag­ne­ziu, fi­er și fos­for. Pen­tru pi­e­lea obo­si­tă, pre­dis­pu­să la pe­te, aces­tea fac ade­vă­ra­te mi­nuni. Zdro­bește o mână cu fră­guțe, ames­te­că-le cu 4 lin­guri cu brânză de vaci și o

lin­gu­riță cu ulei de măs­li­ne. Du­pă 15 mi­nu­te, clă­tește-te bi­ne și apli­că o cre­mă hi­dra­tan­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.