ADIO PILOZITĂȚII COR­PO­RA­LE!

Ioana - - Ne Place -

»

Fi­in­dcă ru­ti­na noas­tră de fru­mu­sețe are de su­fe­rit pe fon­dul agi­tați­ei și a tas­ku­ri­lor între ca­re ne împă­rțim une­ori cu di­fi­cul­ta­te, BRAUN a cre­at epi­la­to­rul Silk-epil 9 ca tu să te bu­curi de o pi­e­le ca­ti­fe­la­tă și să­nă­toa­să ori­când și ori­cum. Ușu­ri­nța sa în fo­lo­si­re se da­to­re­a­ză ca­pă­tu­lui pi­vo­tant, cu 40% mai lat de­cât al ga­me­lor an­te­ri­oa­re de epi­la­toa­re, pre­cum și teh­no­lo­gi­ei Mi­cro­grip de asam­bla­re și po­ziți­o­na­re a pen­se­te­lor, astfel încât aces­tea să ajun­gă la fi­re­le de păr. Epi­la­to­rul poa­te fi fo­lo­sit atât în me­diu us­cat, cât și în apă și in­clu­de pa­tru ca­pe­te su­pli­men­ta­re, ca­re pot fi fo­lo­si­te pen­tru ma­saj, sha­ving, ex­fo­li­e­re și cu­răța­re, și o pe­rie se­pa­ra­tă pen­tru exo­li­e­rea și cu­răța­rea fa­cia­lă. Preț: 1.229,99 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.