Ani­ver­sar SEP­TEM­BRIE

Ioana - - Momente Wow -

Zi­ua mon­dia­lă a ini­mii, mar­ca­tă pe 29 sep­tem­brie, atra­ge ate­nția asu­pra in­ci­de­nței bo­li­lor de ini­mă și a im­por­ta­nței unui stil de viață să­nă­tos.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.