Bio, Sa­vu­ros şi Să­nă­tos!

Ioana - - Vești Bune -

BJORG, pi­o­ni­e­rul ali­men­ta­ţi­ei BIO/ECO/ OR­GA­NI­CE în Fran­ţa, a ajuns şi pe raf­tu­ri­le din Ro­mânia. Cu o ex­per­ti­ză de 25 de ani, BJORG îţi pro­pu­ne o ga­mă di­fe­ri­tă pen­tru un stil de via­ţă di­fe­rit şi sus­te­na­bil, în acord cu na­tu­ra. BJORG ale­ge cu aten­ţie in­gre­di­en­te bo­ga­te în nu­tri­en­ţi, astfel încât să ofe­re pro­du­se cu va­loa­re nu­tri­ţi­o­na­lă ri­di­ca­tă, fă­ră con­ser­van­ţi, fă­ră co­lo­ran­ţi. Opte­a­ză pen­tru ba­toa­ne din se­min­ţe, bis­cu­i­ţi în re­ţe­te ine­di­te sau ce­re­a­le de mic de­jun. Le gă­seş­ti la rai­o­nul BIO/ECO din ma­ri­le la­nțuri de ma­ga­zi­ne, în rețe­le­le tip pla­far şi pe www.nu­tri­vi­ta.ro. Ale­ge BJORG BIS­CU­I­ŢI UMPLUŢI CU ZMEU­RĂ, 175 g, cu gust bo­gat de zmeu­ră, sur­să de fi­bre, fă­ră ulei de pal­mi­er (preț re­co­man­dat: 14,80 lei pe www.nu­tri­vi­ta.ro), sau BJORG BA­TON CE­RE­A­LE MIERE-ALU­NE, 25 g, cu fructe, alu­ne şi miere, sur­sǎ de fi­bre, fă­ră glu­ten, pe scurt com­bi­na­ţia ide­a­lă pen­tru un snack na­tu­ral (preț re­co­man­dat: 5,65 lei pe www.nu­tri­vi­ta.ro)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.