Tar­tă cu mas­car­po­ne

Ioana - - Dulce și Bun -

IN­GRE­DI­EN­TE

100 g unt 200 g făi­nă 4-5 lin­guri apă re­ce 250 g mas­car­po­ne 2 ouă

boa­be de stru­gu­re alb

1. Un­tul la tem­pe­ra­tu­ra ca­me­rei se încor­po­re­a­ză în făi­nă până se obți­ne o com­po­ziție ni­si­poa­să. Se adau­gă apă și se omo­ge­ni­ze­a­ză, apoi se la­să la fri­gi­der o oră.

2. Alua­tul se întin­de în ta­vă, se înțe­a­pă cu fur­cu­lița și se dă la cup­tor 20 de mi­nu­te. Se spa­lă boa­be­le de stru­gu­re și se la­să la us­cat pe șer­ve­te de hârtie.

3. Ouă­le se bat bi­ne, apoi se încor­po­re­a­ză mas­car­po­ne.

4. Se scoa­te ta­va din cup­tor și se toar­nă com­po­ziția de mas­car­po­ne pes­te blat, apoi se re­par­ti­ze­a­ză boa­be­le de stru­gu­re pe tar­tă. Se dă la cup­tor până se ru­me­nește.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.