Pla­tou cu brânză

Ioana - - Dulce și Bun -

Pen­tru a încheia ma­sa cu stil sau pen­tru un prânz fru­gal în aer li­ber, nu ai ne­voie de mul­te in­gre­di­en­te. Aran­je­a­ză pe o ta­vă de lemn sau pe un pla­tou su­fi­ci­ent de ma­re di­fe­ri­te sor­ti­men­te de brânză (de pre­fe­rat, fer­men­ta­tă), fe­lii de ba­ghe­tă și stru­guri (ale­ge soi­u­ri­le ca­re vă plac cel mai mult). Oas­peții tăi vor fi foar­te încântați de gus­ta­re, iar un pic­nic la mun­te se va tran­sfor­ma într-o ma­să ra­fi­na­tă. Pen­tru o ci­nă ro­man­ti­că în doi, mai tre­bu­ie doar do­uă pa­ha­re cu vin. Ale­sul ini­mi ta­le îți va că­dea în brațe ga­ran­tat!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.