Li­ke a star

Nao­mi Wat­ts (49), ac­triță bri­ta­ni­că no­mi­na­li­za­tă la Oscar, și-a înce­put ca­ri­e­ra în te­le­vi­zi­u­nea aus­tra­lia­nă apă­rând în se­ria­le co­mer­cia­le și în me­lo­dra­me.

Ioana - - Cuprins -

Cu­lori de sep­tem­brie

Chiar da­că, ușor ușor, toam­na își fa­ce si­mți­tă pre­ze­nța, nu tre­bu­ie să re­nu­nți la ro­chi­i­le ta­le fa­vo­ri­te. Ale­ge un mo­del ma­xi, cu im­pri­meu floral și croi le­jer. Aces­ta es­te per­fect pen­tru o zi pe­tre­cu­tă în oraș. Acce­so­ri­ze­a­ză-ți ro­chia cu o pe­re­che de pan­to­fi sport sau cu bo­ti­ne atât de pre­zen­te se­zo­nul aces­ta. Nu ui­ta nici de ja­che­ta a că­rei nua­nță com­ple­te­a­ză de mi­nu­ne ți­nu­ta, în ca­re ai reușit să com­bini mai mul­te sti­luri ves­ti­men­ta­re.

PO­TRI­VIȚI 579 lei (Ge­ox), Te­zyo

MO­TI­VE FLO­RA­LE 699 lei, H & M

NELIPSIȚI 44,99 lei, Me­li Me­lo

ARMY 269,99 lei, via zoot.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.