Mas­că an­tia­ging cu zmeu­ră

Ioana - - În Oglindă -

Aces­te fructe, ase­me­nea coa­că­ze­lor ne­gre și mu­re­lor, sunt bo­ga­te în aci­zi or­ga­nici. Ei di­zol­vă ce­lu­le­le moar­te de pi­e­le ca­re fac ca te­nul să ara­te tern, lip­sit de să­nă­ta­te și împi­e­di­că pro­du­se­le de îngri­ji­re să pe­ne­tre­ze mai adânc în pi­e­le. Zmeu­ra es­te con­si­de­ra­tă un mi­ra­col împo­tri­va sem­ne­lor tre­ce­rii tim­pu­lui, mai ales da­to­ri­tă ulei­u­lui din se­mi­nțe­le ei mici, bo­gat în aci­zi li­no­leici, vi­ta­mi­ne­le A, E și ca­ro­ten.

Pen­tru pre­pa­ra­rea aces­tei măști, ai ne­voie de: zmeu­ră proas­pă­tă sau con­ge­la­tă, iaurt, miere și zeamă de

lămâie. Ames­te­că trei zmeu­re cu o ju­mă­ta­te de lin­gu­riță de zeamă de lămâie, o ju­mă­ta­te de lin­gu­riță iaurt și o ju­mă­ta­te de lin­gu­riță de miere. La­să in­gre­di­en­te­le să acți­o­ne­ze 15 mi­nu­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.