Arse­nal de toam­nă

Ioana - - Începe Luna Cu -

Mă­ta­se, dan­te­lă, ca­ti­fea, ne­gru se­du­că­tor, roz ju­căuș, au­riu mis­te­ri­os. Aces­tea sunt doar câte­va din­tre in­gre­di­en­te­le pro­pu­se în ace­as­tă toam­nă de Se­ven­sins.ro. Ală­turi de ți­nu­te­le ca­re stârnesc ima­gi­nația, Se­ven­sins.ro adu­ce pen­tru ace­as­tă toam­nă pi­e­se cla­si­ce sen­zua­le, ca­re însă fac ori­ce fe­meie să se sim­tă spe­cia­lă: bo­dy-uri ce pot de­ve­ni un de­ta­liu sub­til sub o că­mașă cu li­nie mas­cu­li­nă, su­ti­e­ne ce pun în va­loa­re bus­tul, cor­se­te dan­te­la­te sau mo­de­la­toa­re ori pi­ja­ma­le se­xy ca­re alun­gă mo­no­to­nia din dor­mi­tor. Înce­pând din ace­as­tă toam­nă, Se­ven­sins.ro dis­tri­bu­ie bran­dul Be­au­ty Ni­ght – o li­nie de len­je­rie cu ac­cen­te se­du­că­toa­re, ca­re sur­prind prin la­tu­ra ju­căușă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.