The new wow!

Ioana - - Începe Luna Cu -

Wash & Go a lan­sat no­ua ga­mă de pro­du­se Wash & Go Ultra De­li­ca­te și cam­pa­nia „De­li­ca­te is the new WOW“, de­di­ca­tă doam­ne­lor şi mo­men­te­lor de stră­lu­ci­re. No­ua for­mu­lă pe ba­ză de apă şi ulei­uri mi­ce­la­re va cu­ră­ţa im­pu­ri­tă­ţi­le acu­mu­la­te pe scalp şi îţi va oferi un păr stră­lu­ci­tor şi mă­tă­sos. Mi­si­u­nea Wash & Go Ultra De­li­ca­te es­te ca fi­e­ca­re fe­meie să se pri­ve­as­că în oglin­dă cu mândrie şi să se poa­tă bu­cu­ra de un păr cu ade­vă­rat WOW. Cam­pa­nia se des­fă­şoa­ră până pe 30 noi­em­brie, atât în me­di­ul on­li­ne, cât şi în ma­ri­le hi­per­mar­ke­turi din ţa­ră, și te pu­ne față în față cu o mu­lți­me de pre­mii: apa­ra­te foto in­stant, ha­la­te de baie su­per­pu­foa­se sau ma­re­le pre­miu – o ex­cur­sie la Vi­e­na pen­tru ti­ne și fa­mi­lia ta.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.