Tran­sfor­mă ex­pe­ri­e­nța

Ioana - - Ne Place -

Noi­le ge­luri de duș el­mi­plant Sho­wer Oils cu ulei­uri ese­nția­le îți la­să pi­e­lea moa­le și fi­nă ca mă­ta­sea. Ga­ma e îmbo­găți­tă cu ulei­uri exo­ti­ce și co­nți­ne 0% pa­ra­beni sau co­lo­ra­nți. In­gre­di­en­te­le naturale au ne­nu­mă­ra­te pro­pri­e­tăți be­ne­fi­ce, ca­re re­dau și păs­tre­a­ză fru­mu­sețea pi­e­lii timp înde­lun­gat. Mo­le­cu­le­le ac­ti­ve ale ulei­u­ri­lor ese­nția­le in­tră ra­pid în epi­der­mă și își păs­tre­a­ză efec­te­le de re­vi­ta­li­za­re mai mult timp de­cât com­bi­nați­i­le de sub­sta­nțe chi­mi­ce. Ulei­u­ri­le naturale au pro­pri­e­tăți uni­ce an­tiîmbă­trâni­re și an­ti­in­fla­ma­toa­re, hi­dra­te­a­ză pi­e­lea și îi ofe­ră un as­pect ne­ted, să­nă­tos.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.