CULOAREA CONTEAZĂ

Ioana - - Pe Gustul Meu -

În fun­cție de pi­e­le, dar și de nua­nța pă­ru­lui, ale­ge o cu­loa­re po­tri­vi­tă pen­tru sprânce­ne: nici foar­te închi­să, dar nici pa­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.