Lo­re­da­na Man­ciu

Ioana - - De Pe Blog - lo­re­da­na­man­ciu.ro

Lo­ry’s Blog s-a năs­cut mai mult din do­ri­nța de a-mi spu­ne pă­re­rea des­pre pro­du­se­le pe ca­re eu le fo­lo­sesc, însă am des­co­pe­rit, în cei pa­tru ani de blog­ging, că es­te o mun­că aproa­pe con­ti­nuă, dar pe ca­re o fac cu mul­tă sin­ce­ri­ta­te, pa­si­u­ne și de­vo­ta­ment. Sco­pul meu es­te ace­la de a le adu­ce amin­te oa­me­ni­lor că fe­ri­ci­rea stă în lu­cruri mici. Încerc să îi dis­trag puțin de la greu­tăți­le vi­eții co­ti­di­e­ne. Îmi do­resc ca noi toți să fim mai em­pa­tici cu se­me­nii noștri și să încer­căm să ne iu­bim, să ne ac­cep­tăm și să nu mai ju­de­căm atât de mult prin pris­ma unor fo­to­gra­fii. Asta încerc să pro­mo­vez: că nu exis­tă viață per­fec­tă!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.