De la sport la retro

Ioana - - Smart & Chic -

No­ua co­le­cție DEI­CHMANN pro­pu­ne no­u­tăți in­te­re­san­te: de la spor­ty la retro, de la ele­gant la sti­lul mas­cu­lin, de la cel su­per-se­xy la cel le­jer, re­la­xat.

Pan­to­fii cu toc gros și plat­for­mă sunt su­per-glam și în ace­lași timp co­mo­zi. Bo­ti­ne­le Chel­sea cu țin­te sunt per­fec­te pen­tru se­zo­nul re­ce și ara­tă im­pe­ca­bil cu fus­te lar­gi. Chun­ky snea­kers, ten­di­nța pan­to­fi­lor sport cu de­sign ro­bust, con­ti­nuă în acest se­zon, nu­mai că în ver­si­u­ne cât mai co­lo­ra­tă.

Ce­le mai noi mo­de­le de toam­nă-iar­nă se gă­sesc la Dei­chmann și în ma­ga­zi­nul on­li­ne pe www.dei­chmann.com.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.