Pros­peți­me și con­fort

Ioana - - Ioana Te Vrea Așa -

Băr­ba­tul ac­tiv, pu­ter­nic, ori­en­tat spre per­for­ma­nță

are ne­voie de pro­te­cție ma­xi­mă timp înde­lun­gat. De­o­do­ran­te­le Spray DE­NIM Per­for­man­ce (preț es­ti­ma­tiv de 12 lei) te pro­te­je­a­ză de mi­ro­su­ri­le ne­plă­cu­te și tran­spi­rație până la 72 de ore. Ge­lu­ri­le de duș DE­NIM Per­for­man­ce (preț es­ti­ma­tiv de 10 lei) vin în trei va­rian­te: Attrac­ti­on, Cool Sen­sa­ti­on și Extre­me Fresh și sunt îmbo­găți­te cu Hy­dra­der­mal Com­plex, o for­mu­lă spe­cia­lă ce are gri­jă de pi­e­lea ta și îi ofe­ră hi­dra­ta­rea de ca­re are ne­voie, ca tu să ai o sen­zație de con­fort pe tot par­cur­sul zi­lei. Spu­ma de ras DE­NIM Per­for­man­ce (preț es­ti­ma­tiv de 7,5 lei) es­te pro­du­sul ide­al pen­tru băr­bi­e­rit. Se tran­sfor­mă într-o cre­mă spu­moa­să bo­ga­tă, pen­tru un băr­bi­e­rit con­for­ta­bil, iar pi­e­lea ră­mâne ne­te­dă, hi­dra­ta­tă, cu as­pect să­nă­tos. Fa­ce­book DE­NIM Ro­ma­nia

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.