Gus­ta­re ce nu îngrașă

Ioana - - Vești Bune -

Ți-e foa­me sau pof­tă de ce­va dul­ce? Înce­ar­că o gus­ta­re Ger­li­néa: de­li­ci­oa­să, săți­oa­să, bo­ga­tă în pro­tei­ne și fi­bre, cu adaos de vi­ta­mi­ne, să­ra­că în za­ha­ruri și ca­lo­rii. În am­ba­la­je ușor de tran­spor­tat, ra­pi­dă, la înde­mână. Ide­a­lă ca gus­ta­re la ori­ce oră, sim­plă sau în com­bi­nație cu iaurt de­gre­sat sau fruc­te. Cu aro­me di­ver­se, pe gus­tul fi­e­că­ru­ia – im­po­si­bil să le re­ziști. Gus­tă­ri­le pro­tei­ce te aju­tă să slă­bești prin trei me­ca­nis­me: ac­ce­le­re­a­ză ușor me­ta­bo­lis­mul, prin cre­a­rea unui de­fi­cit ca­lo­ric; sunt săți­oa­se și țin de foa­me; re­duc ni­ve­lul de gre­li­nă, cu­nos­cu­tă ca hor­mo­nul foa­mei. Ele îți me­nțin să­nă­ta­tea, ti­ne­rețea și si­lue­ta. Bis­cu­iții Lă­mâie-va­ni­lie sunt nu­mai buni la un ce­ai aro­mat sau o ca­fea fă­ră za­hăr. Aceștia abun­dă în pro­tei­ne și vi­ta­mi­ne (E, PP, B1, B2, B6 si B9) și au un co­nți­nut re­dus de za­hãr, la un mi­nim de ca­lo­rii (89 kcal/1 po­rție = 3 bis­cu­iți). Ba­toa­ne­le hi­per­pro­tei­ce Ger­li­néa sunt înve­li­te într-un strat de ci­o­co­la­tã nea­grã fi­nã, bo­ga­te în pro­tei­ne ce con­tri­bu­ie la me­nți­ne­rea ma­sei mus­cu­la­re, în di­fe­ri­te aro­me: por­to­ca­le, du­o­ci­o­co­la­tă, ba­na­ne, zmeu­ră, cu puți­ne ca­lo­rii (între 100 și 130 kcal/ba­ton).

Preț re­co­man­dat: de la 13 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.