SARAMURĂ de PĂSTRĂV ÎMPLETIT - TRAN­SIL­VA­NIA

Ioana - - De Gustibus - Chef Ni­na Rus

„Gă­tesc de la nouă ani, iar pen­tru mi­ne gas­tro­no­mia es­te mai mult de­cât o pa­si­u­ne, es­te rați­u­nea mea de a fi. În afa­ră de fa­mi­lie, do­uă lu­cruri sunt im­por­tan­te pen­tru mi­ne: bu­că­ta­ria și schi­ul. Urăsc să spăl va­se­le! Am fost un bu­că­tar au­to­di­dact, am zeci de că­rți de bu­că­ta­rie, cu rețe­te și teh­nici de gă­ti­re, în fi­e­ca­re zi învăț ce­va nou. În ur­mă cu cinci ani, am de­cis să fac un alt pas im­por­tant: mi-am des­chis pro­pri­ul res­tau­rant, în cen­trul co­mu­nei Ro­mu­li, lângă păs­tră­vă­ria pe ca­re o avem, și, bi­neînțe­les, spe­ci­fi­cul es­te axat pe pro­du­se­le din pește. Gă­tesc în prin­ci­pal păstrăv, pe ca­re îl creștem noi, la mun­te, și ador să pre­gă­tesc rețe­te foar­te com­pli­ca­te.“Chef Ni­na Rus es­te me­da­lia­tă la nu­me­roa­se con­cur­suri in­ter­nați­o­na­le de pro­fil, cel mai re­cent în Ma­ce­do­nia și Tur­cia.

INGRE­DI­EN­TE

1 fi­le de păstrăv

Pen­tru saramură:

ar­dei gras roșu ar­dei iu­te foi de da­fin pi­per sa­re cim­bru leuște­an pă­trun­jel us­tu­roi roșii bi­ne coap­te

1. Se fi­erb bi­ne toa­te in­gre­di­en­te­le și se stre­coa­ră to­tul prin si­tă.

Pen­tru so­sul fresh: us­tu­roi, pă­trun­jel, mă­rar, lă­mâie, sa­re, smântână.

2. Pește­le se fri­ge pe gră­tar, se ma­ri­nea­ză în saramură și ală­turi se ser­vește so­sul fresh și mă­mă­li­guță.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.