NUDLI de CAR­TO­FI și GOMBOȚI cu PRUNE - Tran­sil­va­nia

Ioana - - De Gustibus -

INGRE­DI­EN­TE

500 g car­to­fi 160 g făi­nă albă 2 ouă za­hăr du­pă gust

10 g sa­re

Pen­tru nudli: 150 g mi­ez de nu­că 250 g pes­met 50 g unt Pen­tru gomboți: 300 g prune 200 g pes­met 50 g unt sco­rțișoa­ră du­pă gust 1. Se spa­lă car­to­fii și se pun la fi­ert în coa­jă; apoi se de­co­jesc și se mă­ru­nțesc. Se adau­gă făi­na, ouă­le și sa­rea și se fră­mântă alua­tul. Pen­tru nudli, se mo­de­le­a­ză sub formă de ci­lin­dru su­bți­re; se taie bu­căți de 4 cm lun­gi­me. Se pu­ne apa la fi­ert și se fi­erb. Se­pa­rat, se to­peșe un­tul și se adau­gă pes­met, za­hăr, mi­ez de nu­că (bu­ni­ca mea pu­nea și puți­nă apă, ca să nu fie foar­te sec ). Nudli fi­e­rți se ros­to­go­lesc prin pes­me­tul cu nu­că.

2. Pen­tru gomboți, se des­fac pru­ne­le și se înde­păr­te­a­ză sâmbu­rii (bu­ni­ca mea tră­gea pru­ne­le la ti­gaie cu puțin za­hăr). Se mo­de­le­a­ză gomboți (chif­te­luțe) și se in­tro­duc pru­ne­le înăun­tru; se for­me­a­ză apoi sfe­re nu foar­te mari, ca­re se fi­erb. Se­pa­rat se to­pește un­tul într-o ti­gaie; se adau­gă pes­met, za­hăr, sco­rțișoa­ră. Gom­boții fi­e­rți se ros­to­go­lesc prin pes­me­tul aro­ma­ti­zat .

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.