Chef Adrian Șișiu

Ioana - - De Gustibus -

S-a for­mat în Ro­mânia și Ita­lia. Anul tre­cut a fost pri­mul bu­că­tar ro­mân ca­re și-a re­pre­zen­tat (cu cin­ste!) ța­ra la Cam­pi­o­na­tul Mon­dial de Pas­te din Ita­lia. Acum se pre­gă­tește să fa­că ace­lași lu­cru în 2018.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.