Ingre­di­en­te

Ioana - - De Pe Blog -

CRUSTA: 125 de gra­me de unt ne­să­rat un praf de sa­re 125 de gra­me de za­hăr (brun am fo­lo­sit eu) 250 de gra­me de făi­nă albă tip 550 1 găl­be­nuș 1 lin­gu­riță ex­tract de va­ni­lie 2-3 lin­guri de apă foar­te re­ce

UMPLUTURA: 1 kg de me­re acre, cu pul­pă ta­re (reig­net­tes sunt ce­le re­co­man­da­te în rețe­ta ori­gi­na­lă, în lip­sa aces­to­ra eu am fo­lo­sit gran­ny smith) 100 de gra­me de za­hăr 3 ouă între­gi 400 de gra­me de smântână pen­tru frișcă opți­o­nal: 50 de ml de cal­va­dos 1 lin­gu­riță ex­tract de va­ni­lie 30 de gra­me de unt moa­le 1 lin­gu­ră de za­hăr brun

ÎN PLUS: făi­nă pen­tru pre­să­rat pla­nul de lu­cru unt și 2 lin­guri de za­hăr tos pen­tru uns și pre­să­rat for­ma

5. Alua­tul se întin­de cu su­ci­to­rul la gro­si­mea de apro­xi­ma­tiv 0,4-0,5 cm.

6. Se pre­se­a­ză ușor alua­tul de jur împre­jur în formă și se ajus­te­a­ză mar­gi­ni­le. Se dă la con­ge­la­tor 10-15 mi­nu­te.

7. Du­pă ce alua­tul s-a ră­cit, se aran­je­a­ză sfer­tu­ri­le de măr pe toa­tă su­pra­fața tar­tei, cu par­tea con­ve­xă în sus. 8. Într-un cas­tron se bat ce­le 3 ouă între­gi cu za­hă­rul și ex­trac­tul de va­ni­lie până se obți­ne un ames­tec cre­mos. Se adau­gă smântâna de frișcă și se ba­te cu te­lul câte­va mi­nu­te. Se adau­gă (opți­o­nal) și cal­va­dos-ul în cre­mă.

9. Se toar­nă cre­ma dea­su­pra me­re­lor.

10. Se pre­sa­ră pe dea­su­pra 30 de gra­me de unt moa­le, în ful­gi, și 2 lin­guri de za­hăr brun și se dă ime­diat for­ma la cup­tor, la o înă­lți­me me­die.

11. Se coa­ce tar­ta cu me­re timp de 40-50 de mi­nu­te.

12. Pen­tru un efect de­o­se­bit, pu­teți flam­ba tar­ta cu cal­va­dos.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.