Di­re­cția 5, În cu­lori

Ioana - - Află Ce E Nou -

În ce­nuși­ul lu­mii co­ti­di­e­ne, Di­re­cția 5 adu­ce încă o da­tă bu­cu­rie prin­tr-un nou con­cert într-o se­a­ră ra­fi­na­tă, ele­gan­tă, iar în foai­e­rul te­a­tru­lui veți des­co­peri ex­po­ziția „În cu­lori“cu ta­blo­uri re­a­li­za­te de li­de­rul tru­pei Di­re­cția 5, Ma­rian Io­nes­cu. Cu mii de con­cer­te la ac­tiv şi pes­te 25 de ma­te­ria­le dis­co­gra­fi­ce lan­sa­te, Di­re­cția 5 es­te o pre­ze­nță con­sec­ven­tă şi foar­te iu­bi­tă pe sce­ne­le din Ro­mânia. De la al­bu­mul de de­but lan­sat în 1992, Di­re­cția 5 spu­ne ne­nu­mă­ra­te po­vești de viață și iu­bi­re. Con­cer­tul are loc la Te­a­trul Nați­o­nal Bu­cu­rești, pe 12 noi­em­brie 2018, la ora 20.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.