Ro­meo și Ju­li­e­ta: un strop de iu­bi­re

Ioana - - Află Ce E Nou -

O pre­mi­e­ră a Te­a­tru­lui Nați­o­nal din Ca­pi­ta­lă în ace­as­tă sta­gi­u­ne, pi­e­sa cla­si­că „Ro­meo și Ju­li­e­ta“a fost tran­spu­să în re­gia lui Yuri Kor­don­ski în lu­mea de astă­zi și pro­mi­te o sur­pri­ză atât pen­tru spec­ta­to­rii ca­re se aște­ap­tă la o mon­ta­re cla­si­că a ca­po­do­pe­rei sha­kes­pe­a­ri­e­ne, cât și pen­tru fa­nii re­gi­zo­ru­lui rus, ca­re îl vor des­co­peri într-o cu to­tul altă ipos­ta­ză de­cât cea cu­nos­cu­tă din spec­ta­co­le­le re­gi­za­te până acum în te­a­tre­le bu­cu­rește­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.